[Top]

SB-Maastricht

 

 

 

Stadsbibliotheek Maastricht. Nieuwenhofstraat 1, Postbus 882, 6200 AW Maastricht, +31 (0)43-3505600, fax 3505599.

Internetadres: http://www.centreceramique.nl/bibliotheek/stadsbibl-index.html 

********

Bezit 530.000 bdn. en 2000 tss. De bibliotheek is van belang vanwege haar bijzondere COLLECTIES incunabelen en postincunabelen van het voormalig Groot Seminarie Roermond, Maastrichtse meesterdrukken en devotionalia uit de 16e en 17e-eeuw. Verder is in bruikleen aanwezig de bibliotheek van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap.

Zie ook Mateboer, Repertorium

 

Terug naar (sub)categorie:

Stadsbibliotheken
Wetenschappelijke bibliotheken
Documentatie-instellingen

 

Trefwoorden:

bibliotheken, seminarie- - bibliotheken, stads- - incunabelen - Groot Seminarie Roermond - Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap - Maastricht - postincunabelen - typografie

[Top]