[Top]

Scheurleer

 

Nederlandsche liedboeken. Lijst der in Nederland tot het jaar 1800 uitgegeven liedboeken. Samengest. o.l.v. D.F. Scheurleer. Ongew. herdr. met een voorwoord van Rudi Rasch. Utrecht: HES, 1977. (Utrechtse herdrukken, [15]). 120 blz.

********

Deze uitgave is een ongew. herdr. van de zgn. 'Scheurleer-catalogus' ('s-Gravenhage, 1912) en het Eerste [en enige] supplement ('s-Gravenhage, 1923). De lijst van afkortingen (weliswaar vermeld in de inhoudsopgave) is niet overgenomen; deze wordt echter besproken in het 'Voorwoord' waarbij ook informatie wordt gegeven over de huidige bewaarplaatsen. Geeft eerst een inleiding met een bibliografie van bloemlezingen en studies na 1800, daarna volgen de beschrijvingen van de liedboeken. Deze zijn verdeeld in: 1. het geestelijk lied; 2. het wereldlijk lied. Per titel wordt de vindplaats vermeld en of het betrokken liedboek ook melodieŽn geeft. Er is een overkoepelend alfabetisch register op auteursnamen, drukkers, titels en uitgevers (p. 41-120).

 

Terug naar (sub)categorie:

Genre-bibliografieŽn, Middeleeuwen - Verlichting (-1830)
BibliografieŽn

 

Trefwoorden:

bibliografieŽn, genre- - drukkers/uitgevers - liedboeken - Rasch, R. - Scheurleer, D.F.

[Top]