[Top]schutter_velter.gif (110164 bytes)

De Schutter/Velter

 

Jeannine De Schutter & Johan Velter. Themalijst. Verhalende literatuur inhoudelijk ontsloten. Gent: Centrale Openbare Bibliotheek, 1992. 203 blz.

********

Deze lijst bevat 1500 trefwoorden en genre-aanduidingen, ontleend aan de verhalende literatuur (Nederlandse, Franse, Engelse en Duitse proza-, poŽzie- en toneelteksten) sedert september 1987. Zij vormt de basis van de Gentse on line thematische catalogus. De Themalijst geeft uitsluitend de trefwoorden en verwijst niet naar bijbehorende titels. Alleen in Bijlage 1 worden enkele voorbeelden gegeven van inhoudsanalyse.

 

Terug naar (sub)categorie:

Gegevens over een MOTIEF of THEMA

 

Trefwoorden:

motieven/thema's, verhalende literatuur - Schutter, J. De - Velter, J.

[Top]