[Top]

Van Someren

 

J.F. van Someren. Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Utrecht. Pamfletten niet voorkomende in afzonderlijk gedrukte catalogi der verzamelingen in andere openbare Nederlandsche bibliotheken. Utrecht: Oosthoek, 1915-1922. 2 dln. xii + 191 + viii + 147 blz.

********

Beschrijft alleen de pamfletten van de UB-U uit de periode 1523-1700 (dl. 1: t/m 1600; dl. 2: 1601-1700) die niet al beschreven worden in andere pamflettencatalogi. Per deel indices op verkorte titels, auteursnamen, namen van boekdrukkers, boekhandelaars en uitgevers, namen van drukplaatsen en zaken.

 

Terug naar (sub)categorie:

Genre-bibliografieŽn, Middeleeuwen - Verlichting (-1830)
BibliografieŽn

 

Trefwoorden:

bibliografieŽn, genre- - drukkers/uitgevers - pamfletten - Someren, J.F. van - UB-U

[Top]