[Top]timmers.gif (239236 bytes)

Timmers

 

 

 

J.J.M. Timmers. Christelijke symboliek en iconografie. 3e dr. Haarlem: De Haan, 1978. 337 blz.

********

Geeft verdeeld over tien hoofdstukken een overzicht van de christelijke symboliek. Aan de orde komen onderwerpen als: symboliek rond Christus, de Openbaring, de kerk en haar genademiddelen, Mariadevotie, de deugden en de zonden, de zichtbare wereld (dierensymbolen, getallen, kleuren enz.) en de heiligen en hun attributen. Het werk heeft een index (zaken, persoons- en plaatsnamen); lijst van veelvuldig aangehaalde werken; verantwoording van de afbeeldingen.

De 1e dr. onder de titel: Symboliek en iconographie der christelijke kunst (Roermond-Maaseik: J.J. Romen & Zonen, 1947) geeft soms informatie die in latere drukken ontbreekt.

 

Terug naar (sub)categorie:

Gegevens over een MOTIEF of THEMA

 

Trefwoorden:

christendom - iconografie - motieven/thema's, christendom - symboliek - Timmers, J.J.M.

[Top]