[Top]

TIN

 

Theater Instituut Nederland, Herengracht 168, Postbus 19304, 1016 BP Amsterdam, +31 (0)20-6235104, fax 6200051.

Internetadres: http://www.tin.nl/ 

********

Het TIN (vroeger: Nederlands Theater Instituut (NThI)) vormt samen met het Nederlands Mime Centrum (NMC), het Nederlands Instituut voor de Dans (NID) en het Nederlands Poppenspel Instituut (NPI) de Theaterbibliotheken Herengracht met o.a. de Algemene Theaterbibliotheek, de Bibliotheek Theateramusement, het Prentenkabinet, affiche- en kostuumcollectie en het Theatermuseum.

Het TIN biedt een documentatie- en een archiefafdeling en beeld- en geluidmateriaal (zie ook de Catalogus geluidsbanden NThI) betreffende het theater in de ruimste zin van het woord. De bibliotheek bevat bijv. uitgaven van toneelteksten uit de gehele periode van de Nederlandse literatuurgeschiedenis; er is documentatiemateriaal in de vorm van kranteknipsels en scripties over toneelauteurs en over opvoeringen; er zijn geluids- en videobanden van toneelmanifestaties. Uitlening is onder bepaalde voorwaarden mogelijk.

Sinds oktober 2001 biedt een on line toegankelijke database gegevens over toneel-, dans-, cabaret-, opera- en musicalvoorstellingen. Theaterproducties vanaf 1988 zijn raadpleegbaar op medewerkers, gezelschap, data van premières en adressen van theaters, gezelschappen, festivals en opleidingen. Ook is het mogelijk te zoeken op boeken, bladmuziek, affiches, video- en geluidsopnames.

 

Terug naar (sub)categorie:

Andere documentatiecentra
Documentatie-instellingen

 

Trefwoorden:

archieven - beeld en geluid - documentatiecentra - geluidsbanden NThI - knipsels - scripties - TIN - toneel

[Top]