[Top]

UB-UvT

 

 

Bibliotheek Universiteit van Tilburg. Warandelaan 2, Postbus 90153, 5000 LE Tilburg, +31 (0)13-4662124 / 4662146, fax 4662996. Brabant-collectie: 013-4662127.

Internetadres: http://www.uvt.nl/diensten/bibliotheek/ 

********

Tot 2003 onder de naam Katholieke Universiteit Brabant (KUB). Bezit ▒ 800.000 bdn. en 2000 tss. Van belang zijn de COLLECTIES: Godfried Bomans (Ch. Dickens); Gerard Knuvelder; sinds 1986 de Brabant-collectie (ruim 100.000 boeken) van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, inclusief de topografisch-historische atlas Brabantia Illustrata (12.000 kaarten, tekeningen, foto's e.d.). 

Veel oud bezit heeft ook de Theologische Faculteit Tilburg (TFT), Academielaan 9, Postbus 9130, 5000 HC Tilburg, +31 (0)13-4662599. Catalogus: on line; retrocatalogisering nog niet voltooid. Zie: http://www.uvt.nl/faculteiten/tft/bibliotheek/

Zie ook Mateboer, Repertorium

De CATALOGUS kan on line worden geraadpleegd. De Brabant-collectie is sinds 1989 on line toegankelijk via de Brabant-Databank. Het HT-DICC (High Tech Documentation Information and Communication Centre) is een ge´ntegreerd documentatie- en informatiesysteem voor o.a. raadpleging van de catalogi, uitleen en toegang tot databanken.

PUBLICATIES: Catalogus Dickens-collectie van Godfried Bomans (1983); P. van Tilburg. Catalogi: optimalisering van de bibliografische beschrijving (1985); J. Baarda & J.M.M. Hermans, Brabantse handschriften (1992); J.M.M. van de Ven, Over Brabant geschreven. Handschriften en archivalische bronnen in de Tilburgse universiteitsbibliotheek. Dl. 1: Middeleeuwse handschriften en fragmenten; dl. 2: Jonge handschriften en archivalische bronnen (1994); de series Brabantse Bibliografie en Brabantia Illustrata.

 

Terug naar (sub)categorie:

Universiteitsbibliotheken
Wetenschappelijke bibliotheken
Documentatie-instellingen

 

Trefwoorden:

Baarda, J. - bibliotheken, universiteits- - Bomans, G. - Brabant-collectie - Brabantia Illustrata - codices - Dickens, Ch. - Hermans, J.M.M. - Knuvelder, G.P.M. - manuscripten - Noord-Brabant - prenten - Provinciaal Genootschap (...) Noord-Brabant - Tilburg - Tilburg, P. van - UB-KUB - UB-UvT - Ven, J.M.M. van de

[Top]