[Top]

UB-Maastricht

 

 

Universiteitsbibliotheek Universiteit Maastricht.

Internetadres: www.maastrichtuniversity.nl/bibliotheek

********

Zie voor de bibliotheek van de Jezuietencollectie:
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/ServiceCentra/Bibliotheek/Collecties/ErfgoedCollecties/Jezuietencollectie1.htm
 
Bibliotheek Binnenstad is ÚÚn van de twee locaties van Universiteitsbibliotheek Maastricht. In Randwyck bevindt zich een gelijkwaardige bibliotheeklocatie: Bibliotheek Randwyck, Universiteitssingel 50.
 
Adresgegevens: http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Bibliotheek/Adressen.htm
 
De collectie is steeds meer digitaal beschikbaar. Zie 'Feiten en Cijfers' op de website:
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/ServiceCentra/home/OverDeBibliotheek/FeitenCijfers.htm

 

Zie ook Mateboer, Repertorium

 

Terug naar (sub)categorie:

Universiteitsbibliotheken
Wetenschappelijke bibliotheken
Documentatie-instellingen

 

Trefwoorden:

bibliotheken, klooster- - bibliotheken, universiteits- - jezu´eten - Maastricht - UB-Maastricht

[Top]