[Top]vlaamse_bidoc.gif (153284 bytes)

Vlaamse Bidoc-gids

 

 

 

Vlaamse archief-, bibliotheek- en documentatiegids 1996-'98. Adresboek van in Vlaanderen en Brussel gevestigde archieven, bibliotheken en documentatiecentra. Antwerpen: Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen, 1996. 370 blz.

********

Deze Vlaamse pendant van de Nederlandse Bidoc-gids geeft informatie over 1244 archieven (rijks-, gemeente- en privé-archieven), bibliotheken (openbare, wetenschappelijke, speciale en schoolbibliotheken) en documentatie-instellingen, alfabetisch op plaatsnaam. Vermeld worden: adres, jaar van oprichting, namen van de leidinggevenden, dienstverlening (mate van toegankelijkheid, uitleenmogelijkheden, openingstijden en speciale diensten), aard en omvang van de collecties, leenverkeer, publicaties en faciliteiten voor het publiek.

De inleiding geeft informatie over het archief-, bibliotheek- en documentatiewezen in Vlaanderen en over landelijke en regionale organisaties. Er zijn registers op instellingen, personen en onderwerpen.

 

Terug naar (sub)categorie:

Adresboeken documentatiecentra en bibliotheken
Archieven

Musea

Documentatie-instellingen

Trefwoorden:

adresboeken, archieven - adresboeken, bibliotheken - adresboeken, documentatiecentra - archieven, Vlaamse - bibliotheken, Vlaamse - Bidoc-gids, Vlaamse - documentatiecentra, Vlaamse - Vlaanderen

[Top]