ABN is Nederlands waarvan iedereen weet dat het ABN is;
of:
ABN is Nederlands waaraan je niet kunt horen waar iemand vandaan komt.

Dit is ABN!
  (in dit gedeelte staan de publicaties in omgekeerd chronologische volgorde:
de recentste artikelen het eerst, de oudste het laatst)
 
10. Dick Smakman, Het Standaardnederlands in Nederland; een sociolinguïstische en fonetische beschrijving (2006) samenvatting van de zogeheten dissertatie (Nijmegen 2006): LOT Dissertation Series 135
9. Hans Van de Velde en Roeland van Hout, Uitspraakvariatie in leenwoorden, verschenen in Ph. Hiligsmann & E. Leijnse (red.) (2002), n/f. NVT-onderwijs en -onderzoek in Franstalig gebied, jg. 1. blz.. 77-95.  
8. Jan Stroop, Naar een rehabilitatie van het ABN, in Nederlandse Taalkunde, jaargang 5 (2000), nr.3, blz. 272-279.  
7. Jan Stroop, 'Moet het ABN naar zijn ouwe moer?', in Moer, jaargang 32 (2000), nr.1
(een pleidooi voor onderwijs in het ABN)
 
6. Hans van de Velde en Muriel Houtermans - (Université Libre de Bruxelles), ' Één taal, twee uitspraaknormen' in Onze Taal  68e jaargang, nummer 6, juni 1999, blz. 148-150  
   
5. Dick Smakman en Renée van Bezooijen, 'Een verkenning van populaire ideeën over de standaardtaal van Nederland', gepubliceerd in Taal en Tongval, themanummer 10 (1997): Standaardisering in Noord en Zuid, blz. 126-139.  
4. Renée van Bezooijen, 'Normen met betrekking tot het Standaardnederlands'; gepubliceerd in Taal en Tongval, themanummer 10 (1997): Standaardisering in Noord en Zuid, blz.30-48

(dit artikel doet verslag van een onderzoek naar hoe verschillende soorten Nederlands, waaronder het ABN=Standaardnederlands, worden gewaardeerd)
 
3. Jan Stroop, 'Towards the End of the Standard Language in the Netherlands'; lecture at the Colloquium 'Dialect and Standard Language', Amsterdam, 15-18 october 1990, in Dialect and Standard Language (eds. J.A. van Leuvensteijn and J.B. Berns, Amsterdam, North-Holland 1992, pg. 162-177.

(in deze lezing wordt betoogd dat het ideaal van een uniform ABN, hier Standard Language genoemd, in Nederland niet meer bestaat)
 
2. Jan Stroop, 'Weg Standaardtaal' in Onze Taal 61e jaargang, nummer 9, september 1992, blz. 179-182.

(bekorte versie van 1.)
 
1. Jan Stroop, 'De toekomst van het Nederlands; lezing Congres "Cultuur in Europa; verscheidenheid in de verdrukking?", Amsterdam, 19 november 1992; gepubliceerd in De onmacht van het grote: cultuur in Europa, onder redactie van J.C.H. Blom, J.Th. Leerssen en P. de Rooy, Amsterdam University Press, 1993, blz. 42-53.

(in deze lezing wordt betoogd dat het Nederlands ondanks zijn diversiteit in de toekomst geen gevaar loopt te verdwijnen of door welke andere taal ook te worden verdrongen)