1. Poldernederlands is een vorm van gesproken Nederlands die van het ABN verschilt doordat de tweeklanken ei (ook gespeld ij), ui en ou (ook gespeld au) met een wijdere mond gearticuleerd worden en daardoor in meer of mindere mate klinken als aai, ou en aau, fonetisch gespeld [ai], [Ay] and [au]. De verlaagde diftongen zijn niet langer dan die van het ABN
2. Dat het ABN die ei, ui en ou heeft, is het resultaat van taalcultuur of taalbouw. Het was de keus van taalkundigen en schrijvers in de 17e eeuw.
3. Verlaging van tweeklanken is een universeel verschijnsel; vergelijk het Duits (Wein) en het Engels (wine). Het ABN kent die verlaging niet en is daarmee uniek.
4. Poldernederlands is geen dialect en is ook niet uit een dialect ontstaan. De sprekers hebben de bedoeling ABN te spreken, maar houden zich wat de diftongen betreft (onbewust) niet aan de norm.
5. Het Poldernederlands is, gelet op de oudste sprekers van nu, namelijk (ontwikkelde) vrouwen van middelbare leeftijd, begonnen in de jaren 1970. Het is een gevolg van de emancipatie van de vrouw.
6. De emancipatie van de vrouw bracht een lossere houding met zich mee tegenover de norm van het verzorgde spreken (het ABN), die leidde tot de verwijding (verlaging) van de tweeklanken.
7. In sociolinguÔstisch opzicht is het Poldernederlands een opvallend verschijnsel: voor het eerst lopen vrouwen voorop bij een taalverandering die zich verwijdert van een taalvariŽteit die als officiŽle norm fungeerde.
8. Doordat het aantal sprekers van het Poldernederlands per generatie explosief toeneemt, zowel bij mannen/jongens als bij vrouwen/meisjes, is de verwachting gerechtvaardigd dat het Poldernederlands de plaats gaat innemen van het ABN.
9. Met de naam Poldernederlands wordt verband gelegd met het 'poldermodel', dat de economische vooruitgang brengt, waarvan de emancipatie van de vrouw in hoge mate profiteert.
10.
real audio
81 kb
Beluister nu een modelspreekster van het Poldernederlands:
klik op het luidsprekertje