In dit gedeelte staan de publicaties in omgekeerd chronologische volgorde: de recentste artikelen het eerst, de oudste het laatst. De gemarkeerde zijn integraal op deze site opgenomen.

Voor het beluisteren van de geluidsfragmenten moet u gebruik maken van de Real Player die u gratis kunt downloaden.
 
22 Irene Jacobi, On variation and change in diphthongs and long vowels of spoken Dutch;
doctoral thesis University of Amsterdam, 2009.
(met een Nederlandse samenvatting)
 
21 I. Jacobi, L.C.W. Pols, J. Stroop (2007). "Dutch Diphthong and Long Vowel Realizations as Socio-economic Markers", Proc. ICPhS'07, Saarbruecken, p.1481-1484
20 Irene Jacobi, L.C.W. Pols, J. Stroop (2006). "Measuring and Comparing Vowel Qualities in a
Dutch Spontaneous Speech Corpus
", forthcoming Proc. Interspeech 2006, Pittsburgh, Pennsylvania
19 Vincent J. van Heuven, Renée van Bezooijen and Loulou Edelman, ‘Pronunciation of /ei/ in avant-garde Dutch: A cross-sex acoustic study‘ in: Dialects Across Borders; Selected papers from the 11th International Conference on Methods in Dialectology (Methods XI), Joensuu, August 2002; Edited by Markku Filppula, Juhani Klemola, Marjatta Palander and Esa Penttilä; University of Joensuu / University of Tampere.
John Benjamins Publishing Company 2005, blz. 185-210
 
18 Irene Jacobi, Louis C.W. Pols and Jan Stroop, Polder Dutch: Aspects of the [Ei]-lowering in Standard Dutch, in: Proceedings Eurospeech 2005 Lisbon ISCA, 2005, p. 2877-2880.
17 Vincent J. van Heuven, Loulou Edelman, Renée van Bezooijen, The pronunciation of /Ei/ by male and female speakers of avant-garde Dutch (referaat TIN-dag, Utrecht, 26 januari 2002)  
16 Vincent J. van Heuven, Loulou Edelman, Renée van Bezooijen, De uitspraak van de Nederlandse /Ei/ door avant-gardistische mannen en vrouwen; een akoestische studie (PowerPoint-presentatie Dag van de Fonetiek, Utrecht, 20 december 2001)  
15 Renée van Bezooijen and Rob van den Berg, Who power Polder Dutch? A perceptual-sociolinguistic study of a new variety of Dutch in Linguistics in the Netherlands 2001 (eds. Ton van der Wouden and Hans Broekhuis), blz.1-12.
John Benjamins Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia
 
14 Renée van Bezooijen, Poldernederlands; hoe kijken vrouwen ertegenaan? in Nederlandse Taalkunde jaargang 6 (2001), nr. 4, blz. 257-271. (uitgever Van Gorcum Assen)  
13 Renée van Bezooijen en Jan Stroop, Polder Dutch: a perceptual reality with a rosy future?; abstract Sociolinguistics Symposium 2000, 27 - 29 April 2000, Bristol.

(samenvatting van een lezing voor het Congres in Bristol; nadere uitwerking van het waarnemingsonderzoek van nummer 6)
 
12 Jan Stroop, Gepolder in de glazen in Onze Taal 69 (2000), 2/3, blz. 51- 53.  
11 Jan Stroop, 'Wat Toon Weijnen allemaal niet gehoord heeft', in Weijnen Tnegentig, Schiedam 1999, Uitgeverij Scriptum, blz. 121-127.  
10 Jan Stroop, 'Poldernederlands: een vanzelfsprekende ontwikkeling', in Taaltips Actief 5 (1999), nr. 6, blz. 2-5.  
9 Loulou Edelman, 'Het Poldernederlands: een vrouwentaal? Een sociolinguïstisch onderzoek; onderzoeksverslag Katholieke Universiteit Nijmegen, 19 augustus 1999; begeleiding: prof. dr. Wilhelm H. Vieregge en dr. Renée van Bezooijen.

(verslag van het onderzoek betreffende de uitspraak van de gasten van het tv-programma Het Blauwe Licht)
 
8 Jan Stroop, 'Young Women's Farewell to Standard Dutch'; paper Conference on Methods in Dialectology, 1-6 augustus 1999, St.John's, Newfoundland, Canada.

(lezing waarin de eerste onderzoekresultaten gepresenteerd worden, in het bijzonder betreffende de uitspraak van een aantal mannelijke en vrouwelijke gasten van het TV-programma Het Blauwe Licht)
met geluid
7 Jan Stroop, 'Young Women's Farewell to Standard Dutch'; abstract Conference on Methods in Dialectology, 1-6 augustus 1999, St.John's, Newfoundland, Canada.

(samenvatting van de lezing op het Congres in St. John's; zie nummer 8)
 
6 Renée van Bezooijen, 'Onderzoekscollege naar de waarneming van het Poldernederlands', in VDW-berichten, nummer 5, juli 1999, blz. 30-32

(de verrassende resultaten van een onderzoek naar de perceptie en waardering van verschillende soorten Nederlands, o.a. Poldernederlands)
 
5 Jan Stroop, Poldernederlands; waardoor het ABN verdwijnt, Amsterdam Bert Bakker, 1998; ISBN 90 351 2033 7

(dit is het veelgeprezen boekje waarvan nummer 4 het eerste hoofdstuk vormt)
 
4 Jan Stroop, 'De 'ontdekking' van het Poldernederlands'; hoofdstuk 1 uit Poldernederlands; waardoor het ABN verdwijnt, Amsterdam 1998.

(een beschrijving van het effect van 4 mei 1997 op het gehoor van de auteur; met het geluid van 4 mei)
met geluid
3 Jan Stroop, 'Het Poldernederlands ís al model!'; in Onze Taal, 67e jaargang, nummer 9, september 1998, blz. 226-228.

(een vervolg op nummer 2: ook Marokkaanse meisjes met ambitie spreken Poldernederlands)
met geluid
2 Jan Stroop, 'Wordt het Poldernederlands model?'; in Noordzee, 1e jaargang, nummer 1-2, maart/april 1998, blz. 11-13.

(dit artikel is eigenlijk een samenvatting van nummer 1, toch is het hier mee begonnen want dit artikel heeft op grote schaal de aandacht getrokken en een verrassende publiciteitsgolf veroorzaakt)
met geluid
1 Jan Stroop, 'Wordt het Poldernederlands model?'; lezing tijdens het Taal en Tongval-symposium, 12 december 1997, te Gent; gepubliceerd in Taal en Tongval, themanummer 10 (1997): Standaardisering in Noord en Zuid, blz. 10-29.

(tijdens deze lezing heeft de auteur voor het eerst het Poldernederlands als taalvariëteit gedefinieerd en er de naam aangegeven)
met geluid
Ze droeg een pet. Op vrouwen met petten had hij het niet, hoewel hij haar gezicht wel aardig vond, een wat nerveus, open gezicht. 'Is Wigbold er weer niet?' vroeg hij, de deur openend.
'Ik denk het', antwoordde ze toonloos. Ze had een lage, enigszins onverschillige stem en praatte een beetje plat, zoals dat sinds enige tijd in de mode was.
(anno 1981)
J.J. Voskuil, Het bureau 5, blz. 722.