Dr. Renée van Bezooijen is universitair hoofddocent bij de afdeling Algemene Taalwetenschap en Dialectologie van de Katholieke Universiteit van Nijmegen.

Renťe van Bezooijen is in 1952 geboren in Kortrijk, BelgiŽ. Ze studeerde Frans en Algemene Taalwetenschap in Nijmegen. Na haar afstuderen voerde ze daar twee onderzoeksprojecten uit, een over het onderwijs en de toetsing van luistervaardigheid in de moedertaal en een over de manier waarop emoties tot uitdrukking komen in de stem. Op dit laatste onderwerp promoveerde ze (cum laude) in 1984. Daarna heeft ze in verschillende tijdelijke aanstellingen (NWO, SPIN-ASSP, KNAW) onderzoek gedaan naar de relatie tussen spraak en persoonlijkheid, de kwaliteit van spraaksynthese en geografische taalvariatie. Sinds 1997 heeft ze een 0.5 aanstelling als UHD bij de afdeling Algemene Taalwetenschap en Dialectologie van de KU-Nijmegen. In haar huidige onderzoek ligt de nadruk op de communicatieve aspecten van taalvariatie. Ze begeleidt op dit terrein verschillende aio- en oio-projecten (genderidentiteit en stemkwaliteit, het standaardnederlands, vraagintonatie, de rol van dialect in persuasieve taalhandelingen). Ook verzorgt zij binnen de opleiding Algemene Taalwetenschap het onderwijs op het gebied van de sociolinguÔstiek en dialectologie.Haar belangrijkste publikaties van de laatste jaren zijn:

Bezooijen, R. van & Pols, L.C.W. (1990) Evaluating text-to-speech systems - some methodological aspects. Speech Communication, 9, 263-270.
Pols, L.C.W. & Bezooijen, R. van (1991) Gaining phonetic knowledge whilst improving synthetic speech quality? Journal of Phonetics, 19, 139-146.
Bezooijen, R. van & Pols, L.C.W. (1993) Evaluation of text-to-speech conversion for Dutch. In V.J. van Heuven & L.C.W. Pols (eds.) Analysis and synthesis of speech. Strategic research towards high-quality text-to-speech conversion. Berlijn/New York: Mouton de Gruyter, 339-360.
Bezooijen, R. van (1993) Verschillen in toonhoogte - natuur of cultuur? Gramma/TTT, 2, 165-179.
Bezooijen, R. van & Gerritsen, M. (19-94) De uitspraak van uitheemse woorden in het Standaard-Nederlands - een verkennende studie. De Nieuwe Taalgids, 87, 145-160.
Kirsner, R.S., Heuven, V.J. van & Bezooijen, R. van (1994) Interaction of particle and prosody in the interpretation of factual Dutch sentences. In R. Bok-Bennema & C. Cremers (eds.) Linguistics in the Netherlands, 107-118.
Bezooijen, R. van (1994) Aesthetic evaluation of Dutch language varieties. Language and Communication, 14, 253-263.
Heuven, V.J. van & Bezooijen, R. van (1995) Quality evaluation of synthesized speech. In W.B. Kleijn & K.K. Paliwall (eds.) Speech coding and synthesis. Amsterdam: Elsevier, 707-738.
Bezooijen, R. van (1995) Sociocultural aspects of pitch differences between Japanese and Dutch women. Language and Speech, 38 (3), 253-266.
Franken, M.C., Bezooijen, R. van, & Boves, L. (1997) Stuttering and communicative suitability of speech. Journal of Speech, Language and Hearing Research, 40, 83-94.
Bezooijen, R. van & Heuven, V.J. (1997) Assessment of synthesis systems. In D. Gibbon, R. Moore, & R. Winski (eds.) Handbook of standards and resources for spoken language systems. Berlijn/New York: Mouton de Gruyter, 481-563.
Haan, J., Heuven, V.J., Pacilly, J., & Bezooijen, R. van (1997) An anatomy of Ducht question intonation. In J. Coerts & H. de Hoop (eds.) Linguistics in the Netherlands 14. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins, 97-107.
Bezooijen, R. van (1997) Normen met betrekking tot het Standaard-Nederlands. In: R. van Bezooijen, J. Stroop & J. Taeldeman (eds.) Themanummer 10, Standaardisering in noord en zuid. Taal en Tongval, 30-48.
Smakman, D. & Bezooijen, R. van (1997) Een verkenning van populaire ideeŽn over de standaardtaal in Nederland. In: R. van Bezooijen, J. Stroop & J. Taeldeman, (eds.) Themanummer 10, Standaardisering in noord en zuid. Taal en Tongval, 126-139.
Bezooijen, R. van & Berg, R. van den (1999, te verschijnen) Intelligibility of language varieties in the Netherlands and Flanders under minimal conditions. In: R. Kager & R. van Bezooijen (eds.) Linguistics in the Netherlands 16.
Bezooijen, R. van & Ytsma, J. (1999, te verschijnen) Accents of Dutch: personality impression, divergence, and identifiability. Belgian Journal of Linguistics.
Bezooijen, R. van & Gooskens, C. (1999, te verschijnen) Identification of language varieties: the contribution of different linguistic levels. Journal of Language and Social Psychology.
Bezooijen, R. van (1999, te verschijnen) Aesthetic evaluation of Dutch. Comparisons across dialects, accents, and languages. In: Prestion, D. (ed.) Handbook of Perceptual Dialectology II. Amsterdam: John Benjamins.