Jaarvergadering VGNU 27 januari 2006 te Utrecht

 

1                    Opening:
Vice-voorzitter Maurice Vliegen opent de algemene ledenvergadering. Aanwezig zijn 14 leden (inclusief 6 leden van het bestuur).

 

2                    Na de goedkeuring van de agenda en de notulen van de jaarvergadering verleden jaar volgt het verslag over het afgelopen verenigingsjaar:
Maurice Vliegen noemt als hoofdpunten de avondcursus en de voortgang in zaken Zentrale Deutschprüfung (ZDP).  
-  de avondcursus liep succesvol. Er is een vast aantal aanmeldingen (rond de 25). Daarnaast komen er per keer nog een aantal incidentele deelnemers. Sinds afgelopen verenigingsjaar is de avondcursus als college opengesteld voor studenten (5 ects op niveau 3). In het afgelopen jaar hadden zich 3 mensen aangemeld, waarvan uiteindelijk geen de cursus heeft gevolgd. Dit jaar zijn er 4 aanmeldingen en de verwachting is, dat deze studenten wel het hele programma volgen. 
-  aan de gezamenlijke ZDP voor afdelingen DT&C aan Nederlandse universiteiten wordt nog gewerkt. Positief te vermelden is dat alle universiteiten betrokken zijn.

 

3                    Financieel overzicht en verslag van de kascommissie: 
Door de (nieuwe) statuten is wat verwarring betreffende het boekjaar ontstaan: loopt het van september tot augustus of van januari tot december. In de statuten staat september tot augustus. Dit vergde extra rekenwerk maar het resultaat is toch toonbaar:
Financieel verkeert de VGNU op moment in een goede situatie (begin: euro 1987.53; slot: euro 2195.08). Een verhoging van de contributie is niet nodig.   
De kascommissie bestond uit Theo Kramer en Dieter Hensing. Zij hebben voor de tweede keer dit ambt op zich genomen. Hiervoor de dank van de leden. Op voorstel van de penningmeester wordt en nieuwe kascommissie gekozen bestaande uit: Wolfgang Herrlitz en Henk Harbers. Per acclamatie wordt het voorstel aangenomen.
De penningmeester wijst op het zinkende aantal leden. Er is maar één nieuw lid (Britta Bendieck, UvA) tegenover acht leden, die de vereniging hebben verlaten: Behrens, Belmer, Eke, Paulus, Pantus, Pumplun, v.d. Thijsen, Voorwinden.
KG stelt voor de werving van nieuwe leden als punt in de agenda van de volgende bestuursvergadering op te nemen. 

4                    De statuten:    
Na overleg met de notaris moeten nog enkele aanpassingen gebeuren. Daarna moeten de voorzitter en de secretaris resp. de vice-voorzitter voor goedkeuring naar de kamer van koophandel. De taak is aan het nieuwe bestuur.  

5                    Samenstelling en verkiezing van het bestuur: 
Het bestuur bestaat uit acht leden: zes vertegenwoordigers van zes universiteiten plus twee toegevoegde leden. Als voorzitter heeft zich Ton Naaijkens beschikbaar gesteld. De overige leden zijn:
Britta Bendieck (UvA), Bram ten Cate (RUG), Yvonne Delhey (RU), Jattie Enklaar (UU), Jörg Meier (UL), Maurice Vliegen (VU), Klaus Gille (toegevoegd). .
Het bestuur werd met het volledige aantal stemmen gekozen. De voorzitter werd eveneens met het volledige aantal stemmen gekozen (op één onthouding na).   
Ton Naaijkens aanvaardt zijn ambt voor één jaar.  
Als verdere punt voor de agenda van de volgende bestuursvergadering werd de vraag naar de verdeling van de functies binnen het bestuur (penningmeester, webmaster, secretaris) meegenomen.

6                    Datum volgende jaarvergadering:   
De volgende jaarvergadering vindt plaats op vrijdag 8 december 2006 te Utrecht. Alle aanwezigen stemden ermee in.
Voorstellen over de inhoudelijke invulling van deze jaarvergadering zijn zeer welkom. Betreffende suggesties graag naar het bestuur zenden.
Wellicht zou hier op een voorstel terug kunnen worden gegrepen, dat op de jaarvergadering in januari 2005 genoemd werd: de ‘Kulturbeauftragten’ van de ministers van de drie Duitstalige landen uitnodigen voor een presentatie op de volgende jaarvergadering. (Dat naar aanleiding van een brief van ambassadeur Edmund Duckwitz, die in 2005 verschillende leden van de VGNU uitnodigde voor gesprekken over verdere samenwerking. Edmund Duckwitz zal tegen die tijd niet meer in ambt zijn. De VGNU zou hier proactief op kunnen treden en op haar beurt zijn navolger kunnen uitnodigen). Het voorstel zal door het bestuur worden bekeken.

7                    Sluiting
De algemene ledenvergadering sluit om 12.00 uur.


In het middagprogramma volgt de presentatie van een aanvullend masterprogramma met Europese dimensie:

 

Möglichkeiten internationaler Zusammenarbeit. Präsentation des Masters Deutsche Literatur des Mittelalters im europäischen Kontext
door John Greenfield (Oporto, Portugal; coördinator van dit programma)

 

Het programma wordt door de EU gesubsidieerd en bevindt zich in de ‘disseminatiefase’, wil zeggen, de deelnemende partners werken aan verdere uitbreiding van hun netwerk.

Op moment nemen negen universiteiten uit acht landen deel, te weten de universiteiten van: Amsterdam, Berlijn, Bremen, Galway, Ljubljana, Oporto, Palermo, Santiago de Compostella en Wenen.

Afgezien van de inhoudelijke invulling was de presentatie van dit aanvullende masterprogramma (Zusatzqualifikation zum Master) voor de leden van VGNU voornamelijk in zijn modelfunctie interessant. Er volgde een levendige discussie waaraan de leden van de afzonderlijke universiteiten deelnamen (Martin Baisch, Berlin; Carla Dauven, Amsterdam; John Greenfield, Oporto; Marija Javor-Briski, Ljubljana; Luydia Miklautsch, Wenen; Victor Millet, Santiago de Compostella; Monika Unzeitig, Bremen; leiding: Yvonne Delhey).

 

Meer informatie over de master is te vinden onder:

web.letras.up.pt/europeanmasters

 

De dag sluit om 16.00 uur met een borrel.


De volgende bijeenkomst van het bestuur vindt plaats op: donderdag, 9 maart 2005, om 17.00 uur te Utrecht.

 

Notulen: Yvonne Delhey