Verslag jaarvergadering 03 december 2010

 

Aanwezig:

Bram ten Cate, Carla Dauven, Yvonne Delhey, Klaus Gille, Henk Harbers, Trixie Hölsgens, Ewout van der Knaap, Jörg Meier, Elisabeth Meyer, Ton Naaijkens (vz.), Anna Seidl, Josefien Sweep, Thony Visser, Maurice Vliegen

 

1.   Opening en mededelingen

 

      De voorzitter staat stil bij het overlijden van Hans den Besten, bestuurslid namens de UvA. Er komt een bundel voor Hans.

 

2.   Verslag van werkzaamheden 2010

 

       Het bestuur is in 2010 drie maal bijeen geweest (zonder deelname uit Nijmegen).

       VGNU-avondcursus. De avondcursus van het afgelopen jaar kende 40 deelnemers. De reeks van 2010-2011 is getiteld: Magie der Träne

       STUK 2010 was een succes met deelname van de UU, UL, UvA en de VU. STUK 2011 zal ook in juni plaatsvinden.

       Het aantal leden blijft constant (+/- 50). Ondanks een lichte teruggang  in de activa (2009: €4323; 22-10-2010: €3700) is een contributieverhoging niet voorzien. De kascommissie (Harbers & Herrlitz) heeft de stukken in orde bevonden. Aan de penningmeester wordt décharge verleend.

 

3.   Verkiezing nieuw bestuur

 

Het zittende bestuur treedt in zijn volledigheid af. De volgende leden stellen zich kandidaat:  Yvonne Delhey (RU), Henk Harbers (RUG), Ewout van der Knaap (UU), Elisabeth Meyer (UVA), Thony Visser (UL). In verband met de aanstaande opheffing van de opleding aan de VU blijft deze zetel onbezet. Het nieuwe bestuur wordt met algemene stemmen bij acclamatie gekozen. Thony Visser wordt met algemene stemmen bij acclamatie tot voorzitter gekozen. Op verzoek van het bestuur treedt Klaus Gille als penningmeester en webmaster toe tot het bestuur.

 

4.   Actueel Duits aan de universiteiten

 

      De stand van zaken wordt gedomineerd door de discussie binnen en buiten de in het kader van Duurzame Geestenwetenschappen ingestelde commissie. De bekendheid met de stand van zaken, dat geldt overigens ook mbt tot de masterlabels, verschilt per instelling. Thony Visser licht een en ander toe.

      De mate waarin de MA taalspecifiek wordt ingevuld blijkt eveneens te verschillen.

      Een formatieoverzicht leidt tot het volgende grove overzicht:

      UvA: 2.2 FTE + 1.6 niet bezet; RUG 1.6 FTE vast, twee leerstoelen vacant, letterkunde wordt uitgeschreven; UL 2.9 FTE; UU 3.6-4.5 FTE vacature 1.0 letterkunde/ taalverwerving; RU 1.9 vast 1.2 tijdelijk, vacature 0.7 communicatie, VU 0.8 FTE (2010-2011), 0.1 (2011-2012).

 

 5.  Wvttk & sluiting

 

      Geen bijzonderheden.